Ben jij De beste Burgemeester Voor Kapelle?

Een prachtige kans

Gemeente Kapelle is op zoek naar een burgemeester. Pas je binnen de profielschets en sluit jouw ambitie aan op deze prachtige kans, stuur dan een sollicitatie. De sollicitatieperiode loopt van 11 tot en met 31 mei. Op deze pagina lees je meer over de vacature en hoe solliciteren in zijn werk gaat.

Veelgestelde Vragen

Wie kan er reageren op een burgemeestersvacature?

Iedereen kan schrijven op een burgemeestersvacature. Onze ideale kandidaat hoeft geen politieke ervaring te hebben. Wel heeft onze ideale kandidaat relevante bestuurlijke/leidinggevende ervaring. Het doorvoeren van vernieuwingen wordt als belangrijke meerwaarde gezien.

Hoe gaat solliciteren in zijn werk?

Sollicitanten schrijven een brief aan Zijne Majesteit de Koning en sturen die brief met een CV aan de commissaris van de Koning in Zeeland. De commissaris van de Koning maakt in een persbericht bekend hoeveel kandidaten op de vacature geschreven hebben en wat hun achtergrond is. Vervolgens overlegt de commissaris van de Koning met de selectiecommissie van de gemeente Kapelle. Na dit gesprek wordt een selectie van de kandidaten gemaakt. Hierop volgen sollicitatiegesprekken met de vertrouwenscommissie. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. De commissie legt vervolgens de twee kandidaten die de voorkeur genieten voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt in een (gesloten) raadsvergadering dit advies met de vertrouwenscommissie en stelt vast welke twee kandidaten de eerste en tweede voorkeur genieten. Hierbij wordt enkel de naam van de nummer één openbaar gemaakt. Meer informatie over de procedure lees je in deze handreiking.

Aan wie kan ik vragen stellen over deze vacature?

Voor vragen en meer informatie over de vacature verwijzen we je door naar het Kabinet van de commissaris van de Koning van Zeeland. Klik hier voor meer informatie.

Waaraan voldoet de ideale kandidaat?

De ideale kandidaat past binnen de profielschets. Bekijk hier het document: de beste burgemeester voor Kapelle.

Is de gemeente Kapelle weer op zoek naar een burgemeester?

Gemeente Kapelle is nog steeds op zoek naar een burgemeester. In twee eerdere benoemingsprocedures is geen kandidaat benoemd. Sinds het vertrek van burgemeester Stapelkamp in 2017 heeft de gemeente Kapelle waarnemers op de stoel van burgemeester. Vanaf januari 2018 werd de functie waargenomen door de heer Huub Hieltjes en sinds februari 2020 door de heer Fons Naterop.

Wat houdt het in om burgemeester te zijn?

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is een beroepsvereniging van de burgemeesters in Nederland. Voor meer informatie over het ambt van burgemeester verwijzen we je graag naar de website https://burgemeesters.nl.